Tuesday, February 14, 2012

Η νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ για το απεργιακό φύλλοΑθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Θέμα: Ελευθεροτυπία των εργαζομένων. Ζητήματα που δημιουργούνται από την έκδοση απεργιακού φύλλου.

1. Τρεις είναι οι περιπτώσεις λύσεως της σχέσεως εργασίας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. 

Α. Η Καταγγελία της σύμβασης εργασίας μετά την υποβολή μήνυσης υπό  του εργοδότη, έστω και για πταισματική παράβαση η οποία όμως έχει σχέση με την εκτέλεση της εργασίας (αρ. 5 ν. 2112/20 και αρ. 7 ν. 3198/55).

Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτός αθωωθεί ή απαλλαγεί με δικαστικό βούλευμα τότε ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης

Β. Όταν η καταγγελία προήλθε λόγω δαλίας αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εργαζομένου δηλαδή όταν επίτηδες αθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις για να εξαναγκάσει τον εργοδότη σε καταγγελία της σύμβασης (αρ 281 ΑΚ).

Γ. Όταν ο μισθωτός αποχώρησε οικειοθελώς ή προσελήφθη από άλλο εργοδότη.

2. Το ζητούμενο είναι εάν η έκδοση απεργιακού φύλλου αυτή καθ’ εαυτή εμπίπτει  σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Κατ’ αρχή κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην έκδοση εφημερίδας, περιοδικού και γενικά εντύπου χωρίς την χορήγηση προηγούμενης αδείας (αρ. 14 παρ. 1 του Συντάγματος).

Εάν όμως ο τίτλος του εντύπου αποτελεί παραποίηση ή απομίμηση εν όλο ή εν μέρει άλλου τίτλου  τιμωρείται ύστερα από την υποβολή μήνυσης και αφού αποδειχθεί τούτο σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματική ποινή ή σε ένα από τα δύο (αρ. 28 ν. 2239/94). Κατά συνέπεια εφόσον ο τίτλος του φύλλο δεν παραποιεί ή μιμείται το τίτλο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  (γραμματοσειρά και απεικόνιση). Ο τίτλος ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ και μάλιστα  με διαφορετική γραμματοσειρά και απεικόνιση κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραποίηση ή απομίμηση.

Υπ’ όψιν ότι εκτός από την υποβολή μήνυσης  ή και χωρίς την υποβολή  μπορεί να ζητηθεί με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η απαγόρευση της κυκλοφορίας του εντύπου με την απειλή χρηματικής ποινής ή κρατήσεως.

Επίσης εάν το φύλλο περιέχει κείμενα ή φράσεις που μπορεί να θεωρηθούν ότι προσβάλλουν (θίγουν την προσωπικότητα) ή την εκδότρια ή είναι απαξιωτικά για την ίδια την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και προκαλούν ζημία σε αυτήν είτε κυκλοφορεί είτε πρόκειται να κυκλοφορήσει τότε μπορεί να υποβληθεί μήνυση από την εκδότρια κατά των φερόμενων ως συντακτών του επίμαχου κειμένου ή κειμένων και των φερόμενων ως εκδοτών ή κατά νόμο υπευθύνων.
(Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να καταγγελθεί η σύμβαση χωρίς αποζημίωση εφόσον βέβαια υποβληθεί μήνυση). Εξυπακούεται ότι εάν υπάρχει απομίμηση ή παραποίηση σήματος ή προσβολή της προσωπικότητας κλπ αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο που θα δικάσει τη μήνυση, η καταγγελία  όμως της σύμβασης  των μηνυθέντων χωρίς αποζημίωση μπορεί να γίνει αμέσως μόλις υποβληθεί η μήνυση.

3.  Ένα άλλο ζήτημα που δημιουργείται είναι το εάν η επώνυμη αρθρογραφία στο απεργιακό φύλλο μπορεί να θεωρηθεί ως οικειοθελής αποχώρηση και προσφορά των υπηρεσιών σε άλλο εργοδότη. 

Κατά τη γνώμη μου αυτό έχει να κάνει με τη συχνότητα κυκλοφορίας  και τον χαρακτήρα του εντύπου. Εάν δηλαδή έχει αποκλειστικά και μόνο ειδησεογραφικό χαρακτήρα και δηλώνεται ως καθημερινό ημερήσιο φύλλο  η απασχόληση σε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λύση της σχέσεως εργασίας.  Εάν όμως περιέχει μεν ειδήσεις αλλά κυρίως εργατικού περιεχομένου δηλαδή πχ σχολιασμός των οικονομικών μέτρων, και δηλώνεται ως περιοδική έκδοση των εργαζομένων  πιστεύω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικιοθελής λύση της σχέσεως εργασίας, όπως επίσης εάν τα διάφορα κείμενα δεν είναι επώνυμα.

4.  Έχω τη γνώμη για να περιοριστούν όσο το δυνατό περισσότερο οι κίνδυνοι χρησιμοποιήσεως από την εργοδοσία της έκδοσης ως πρόσχημα για απολύσεις χωρίς αποζημίωση ότι εκτός των όσων προανέφερα καλό θα ήταν ο εκδότης να είναι απρόσωπος (π.χ. η συνέλευση των εργαζομένων) και επώνυμος μόνο ο κατά το νόμο υπεύθυνος.  Επίσης, ο τίτλος θα πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο Εμπορίου και να  δηλωθεί ως είναι.

Ο Νομικός Σύμβουλος


14.2.2012

Προς
τον κ. Σώκο
Εκπρόσωπο των εργαζομένων
της εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
στο Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ

Στο ερώτημα που μου θέσατε διευκρινίζω ότι η αναφορά στο από 9/2/2012 σημείωμα μου  του τίτλου «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ και μάλιστα  με διαφορετική γραμματοσειρά και απεικόνιση» αναφέρεται ως παράδειγμα και γίνεται μόνο ως προς τη δυνατότητα ή τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί  παραποίηση ή απομίμηση του σήματος ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.

Εξυπακούεται ότι μόνο για τον χαρακτηρισμό ή μη ως παραποίησης ή απομίμησης δεν έχει σημασία  εάν ο παραπάνω τίτλος είναι με ή χωρίς άρθρο.

Επίσης διευκρινίζω ότι  ο όρος περιοδικότητα που χρησιμοποιώ στην παρ. 3 του σημειώματός μου αναφέρεται στην συχνότητα και στην μη κατά τρόπο τακτικό έκδοση της εφημερίδας.  Εάν όμως η έκδοση δεν έχει έκτακτο χαρακτήρα αλλά αντίθετα τακτικό δηλαδή εκδίδεται ανά  τακτά χρονικά διαστήματα τότε μπορεί να αμφισβητηθεί ο χαρακτηρισμός της ως απεργιακού φύλλου.

Ο Νομικός Σύμβουλος
No comments: