Friday, January 13, 2012

Η επιστολή της εκδότριας


Προς τον Πανο Σωκο και την ομαδα διαλόγου

Αρχικά θα ήθελα να θέσω τα κατωθι δυο ερωτήματα

- Ρωτήθηκαν οι νομικοί σας σύμβουλοι για την ορθότητα της άποψης που σας εκθέσαμε στην συνάντηση της Τρίτης, 10-1-2012;

Ότι, δηλαδή, με τα οικονομικά δεδομένα της Χ.Κ.Τεγόπουλος, δεν μπορεί να υπάρξει σύννομη απόφαση, στα πλαίσια του άρθρου 99, για περικοπή δικαιωμάτων των εργαζομένων χωρίς την συγκατάθεσή τους.
Υπογράφετε την επιστολή ως ομαδα διαλόγου. Ποιοι την απαρτίζουν και πως ορίσθηκαν;

Εν συνεχεία θα ήθελα να συνοψίσω όσα συζητήθηκαν στην συνάντηση της Τρίτης. Κατ’ αρχήν, σας εξέθεσα την άποψη των νομικών συμβούλων της διοίκησης ότι η διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 δεν είναι, στην περίπτωση της Χ.Κ.Τεγόπουλος, εις βάρος των εργαζομένων, και σας ζήτησα να επιβεβαιώσετε με τους νομικούς σας συμβούλους την ορθότητα της άποψης αυτής.

Στην συζήτηση που ακολούθησε, σας έθεσα κάποια θέματα, στα οποία πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια κατ’ αρχάς συναίνεση, δηλαδή:

ότι δεν πρέπει να υπάρξει στο μέλλον απλήρωτη εργασία.

ότι θα υπάρξει έως τις 15-2-2012 σαφής πρόταση και χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο σταδιακής αποπληρωμής των δεδουλευμένων στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης.

ότι θα αναζητηθεί τρόπος, στα πλαίσια του άρθρου 99 και του σχεδίου εξυγίανσης, να ενσωματωθούν οι εργαζόμενοι της Φωτοεκδοτικής στην Χ.Κ.Τεγόπουλος, ώστε σε περίπτωση πτώχευσης, να καλύπτονται από την περιουσία της Χ.Κ.Τεγόπουλος.

ότι η προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδότησης της εταιρίας από τις τράπεζες και τους πιθανούς επενδυτές ,δεν ευνοείται από συγκρούσεις μεταξύ μετοχων,διοικησης ,συντακτών και εργαζομένων.

ότι μπορούν σταδιακά να αποκατασταθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης, συντακτων και εργαζομένων, και ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε από κοινού και σε συνεχή συνεννόηση στην προσπάθεια διάσωσης της εταιρίας.

ότι η οικονομική εξυγίανση της Χ.Κ.Τεγόπουλος θα περάσει από 3 στάδια, όπως αναφέρεται και στο σημείωμα της διοίκησης, και ότι το πρώτο είναι η με κάθε θεμιτό μέσο αποφυγή της πτώχευσης ,μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές και ασαφές οικονομικό περιβάλλον.

ότι κάποια θέματα που αφορούν στο σχέδιο εξυγίανσης δεν μπορούν να γίνονται γνωστά πριν την ώρα τους.

ότι μπορεί να ξεκινήσει άμεσα μια καταγραφή όσων προτίθενται να αποχωρήσουν.

ότι μπορούμε να εξετάσουμε τους όρους αποκατάστασης της λειτουργίας κάποιων τμημάτων, ώστε να μην δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση και, ταυτόχρονα, να μην διασπάται η απεργία σας.Οπως επιλεγμένα άτομα από το λογιστήριο για την αναζήτηση των απαιτήσεων, ή μια ομάδα εργαζομένων του πιεστηρίου, απαραίτητη για την εκτύπωση της Χρυσής Ευκαιρίας, δεδομένου ότι η σύμβαση με την Χρυσή Ευκαιρία απειλείται άμεσα με διακοπή.

ότι μπορούμε να βάλουμε σαν στόχο την επανακυκλοφορία των εντύπων και του enet.gr περί το τέλος Ιανουαρίου, εφόσον εκπληρωθούν βασικές προϋποθέσεις.

Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου επισημάνεις τα σημεία στα οποία υπάρχει διαφωνία επί της αρχής.

Όσον αφορά τα αιτήματα που περιέχονται στην επιστολή της ομάδας διαλόγου:

Για το πρώτο - γίνεται ήδη συλλογή δεδομένων, και ανάλυση των υφιστάμενων απαιτήσεων της εταιρίας από πελάτες, ώστε να τεκμηριωθεί ποιες μπορούν να ρευστοποιηθούν.

Έτσι, θα προσδιοριστεί και το ποσό που μπορεί να καταβληθεί άμεσα στους εργαζόμενους.

Για το δεύτερο – είναι αυτονόητο ότι οικονομική θέση της εταιρίας δεν επιτρέπει την συνέχιση της μισθοδοσίας με τα ιδία δεδομένα που υπήρχαν μέχρι σήμερα (αριθμός εργαζομένων, ύψος αμοιβών, πλήρης απασχόληση, συμφωνημένα επιμίσθια κλπ).

Έτσι, είναι κρίσιμο να προσδιοριστεί ο αριθμός όσων προτίθενται να αποχωρήσουν στα πλαίσια προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Για το τρίτο – το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος καταβολής των δεδουλευμένων αποτελούν μέρος του σχεδίου εξυγίανσης και θα ανακοινωθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πάντως όχι αργότερα από τις 15-2-2012

Για το τέταρτο –το τελικό σχέδιο αναδιοργάνωσης θα προκύψει κατόπιν συζητήσεων με τους εργαζόμενους ,αλλα και με το σύνολο των πιστωτών της εταιρίας.

Για το πέμπτο – τα δεδουλευμένα και οι αποζημιώσεις, δεν τίθενται σε αμφισβήτηση. Το έχω δηλώσει και με την ανοικτή επιστολή μου προς τους εργαζόμενους.

Για το έκτο – όπως έχω ήδη αναφέρει, η διαδικασία εξυγίανσης δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικές παραμέτρους, αλλά αφορά συνολικά τις δομές λειτουργίας της εταιρίας. Έχω ήδη ζητήσει να μου στείλετε όποιες ιδέες και προτάσεις έχουν προκύψει, μεμονωμένες ή ομαδικές,για τον οικονομικό ή όποιο άλλο τομέα λειτουργίας,προκειμενου να εξεταστούν

Εντέλει, προτείνω στην επόμενη συνάντηση να συζητηθούν τα εξής θέματα:
Η σημερινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας και τι δυνατότητες υπάρχουν.
Οι στρατηγικές επιλογές του σχεδίου εξυγίανσης.
Οι οικονομικές προϋποθέσεις για την επανακυκλοφορία των εντύπων.
Oι επισχέσεις εργασίας

Προτείνω, επίσης, και η επόμενη συνάντηση να γίνει μεταξύ της ομαδας σας και εμού.

Εν συνεχεία, θα μπορούσε να διευρυνθεί το σχήμα και με άλλα μέλη της διοίκησης.

Περιμένω τις δικές σας προτάσεις για τα θέματα της επόμενης συνάντησης και την ημερομηνία που θα μπορούσαμε να συναντηθούμε.


Μάνια Τεγοπούλου. 


4 comments:

Νίκος Ρούσσης said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Νίκος Ρούσσης said...

Στην επιστολή της προς τον Πάνο Σώκο λέει ξεκάθαρα ότι η- αγνώστων λοιπών στοιχείων- "ομάδα διαλόγου" της έστειλε μία επιστολή, μαζί με τον εκπρόσωπο, η οποία επιστολή δεν έχει υπογραφές και γι' αυτό ρωτάει ποιοι απαρτίζουν αυτή την "ομάδα" και από ποιούς πήραν αυτήν την εξουσιοδότηση.
Παρ' όλα αυτά τους απαντάει, ένα προς ένα, σ' ότι, δια αλληλογραφίας της έχουνε θέσει και καλεί τον εκπρόσωπο να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του.
Ρωτάω λοιπόν κι' εγώ με την σειρά μου τον πολυάσχολο εκπρόσωπο:
Γιατί δεν κοινοποιήθηκε αυτή η επιστολή που έστειλε ο ίδιος με την "ομάδα διαλόγου" στην εκδότρια?
Γιατί δεν κοινοποιεί τα ονόματα αυτής της ομάδας διαλόγου-φάντασμα?
Γιατί δεν απαντάνε, αυτός και η "εργασιακή επιτροπή", στα μηνύματα που του στέλνω στα προσωπικά τους e-mail?

Πάνος Σώκος said...

Συνάδελφε κύριε Ρουσση. Η επιστολη στην οποια αναφερεσαι οτι εστειλα στην εκδοτρια, ειναι το κειμενο με τα εξι σημεια στα οποια κατεληξε η συνελευση της 11ης Ιανουαριου και το οποιο δημοσιευθηκε στο μπλογκ με τον τιτλο ¨"ΣΥνεχιση της απεργιας και διαλογος". Δυο μερες πριν στις 9 Ιανουαριου κι ενω η εργασιακη επιτροπή βρισκοταν σε συσκεψη η κ. Τεγοπουλου, μου τηλεφωνησε και ζητησε αμεσα συναντηση και διαλογο. ΤΗν επισκεφθηκαμε την επομενη μερα (ο εκπροσωπος των συντακτων Π.Σωκος, ο εκπροσωπος του διοικητικου προσωπικου Τ. Μαμουνας, ο εκπροσωπος των τεχνικων και μελος του Δ.Σ της ΕΤΗΠΤΑ Φ. Παναγοπουλος, ο εκπροσωπος του πιεστηριου Γ. Βουργετης,και το μελος της εργασιακης και μελος του Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ ΣΤ. Νικολοπουλος) και ακουσαμε τις προθεσεις της και τις προτασεις της. Ενημερωσαμε την συνελευση η της απαντησε με το εν λογω κειμενο των εξι σημειων, που της στειλαμε. Στη συνεχεια η εκδοτρια ανταπαντησε με την επιστολη της, που δημοσιευεται στο μπλογκ. Ακολουθησε και νεα συναντηση μαζι της την ΔΕυτερα 16 Ιανουαριου με την ιδια συνθεση. Ακολουθως η συνελευση την περασμενης Τεταρτης 18 Ιανουαριου αφου ενημερωθηκε απο εμας και για την επιστολη της και για την προφορικη συζητηση κατεληξε στο νεο ψηφισμα, το περιεχομενο του οποιου μπορεις να διαβασεις στο μπλογκ. Περιμενουμε συγκεκριμενες απαντησεις απο την μερια της στα θεματα που θετουμε και την ερχομενη Τεταρτη θα αποφασισουμε στη συνελευση, πως θα κινηθουμε. ΣΕ αυτη τη συνελευση θα αποφασισθει και η οριστικη συνθεση της επιτροπής που θα συζητα μαζι της στο εξης. ΠΡουποθεση ειναι να ικανοποιησει οσα ζηταμε με το ψηφισμα. Μακαρι κ. συναδελφε να μπορουσες να ερθεις στη συνελευση για να σχηματισεις και προσωπικη αποψη για οσα συζηταμε εκει. Κατανοω ομως οτι η διαμονη σου στο εξωτερικο δεν σου το επιτρεπει. Στην διαθεση σου ομως για καθε ενημερωση.

Νίκος Ρούσσης said...

Συνάδελφε κύριε Σώκο.
Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι που αναφέρετε την απάντηση σας, αποτελούν την "ομάδα διαλόγου" με την εκδότρια?
Γιατί, όμως, η εκδότρια αναφέρει, στην τελευταία της επιστολή, ότι δεν γνωρίζει ποιοί αποτελούν αυτήν την ομάδα και ποιός τους έδωσε αυτή την εξουσιοδότηση?
Την απόφαση της ΓΣ περί "συνέχισης της απεργίας και διαλόγου" την διάβασα εγκαίρως, ομολογώ όμως ότι δεν κατάλαβα το δισυπόστατο της απόφασης. Η απεργείς ή συνδιαλέγεσαι λέει το φτωχό μυαλό μου. Γίνονται, ταυτόχρονα, και τα δύο?
Μακάρι να μπορούσα να έλθω στις ΓΣ των εργαζομένων αλλα αυτό, προς το παρόν, με τέσσερα νοίκια απλήρωτα, τα έξοδα να τρέχουν και έξη μήνες απλήρωτος είναι λιγάκι, δύσκολο, αντιλαμβάνεστε, να πληρώσω από την τσέπη μου αεροπορικό εισιτήριο και ξενοδοχείο να μείνω, για να παραυρεθώ στην συνέλευση.
Το ότι είμαι στο εξωτερικό δεν σημαίνει ότι είμαι εκτός από τα τεκταινόμενα. Με την ίδια λογική θάπρεπε να κατανοήσετε γιατί δεν παρευρίσκονται στη συνέλευση και οι άλλοι ανταποκριτές πόυ διαθέτει η εφημερίδα στο εξωτερικό. Σας το είπα και σε προηγούμενο μηνυμα μου. Δεν έχω τίποτα προσωπικό, ούτε με εσάς ούτε με τους υπόλοιπους συναδέλφους της "εργασιακής επιτροπής της "Ε" που, μέ κάποια καθυστέρηση σπεύσατε να ανακοινώσετε.
΄Νομίζω ότι, στην παρούσα φάση, το ενδιαφέρον των 800 εργαζομένων στην "Ε", θα πρέπει να εστιάζεται, στο ποιοί είναι αυτοί πόυ αποτελούν - ή αποτελούσαν, εν πάσει περιπτώση- την "ομάδα διαλόγου" με την εκδότρια, τι ακριβώς συζητούσαν και με ποίων την εξουσιοδότηση και αν συζητούσαν και μ' άλλους υποψήφιους αγοραστές-μαϊμούδες της εφημερίδος. Για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια κύριε συνάδελφε.
Κι' ευχαριστώ για την καλή διάθεση να υπάρχει πλήρης ενημέρωση, δική μου και των άλλων συναδέλφων βεβαίως.