Wednesday, March 28, 2012

"ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ": Εσοδα - έξοδα από την κυκλοφορία στην Αθήνα

Τα μέχρι τώρα γνωστά οικονομικά στοιχεία - έσοδα, έξοδα - από την κυκλοφορία των δύο απεργιακών φύλλων ( OI EΡΓAZOMENOI) παρουσίασε στην τελευταία γενική συνέλευση των εργαζομένων η συντακτική επιτροπή. Είχε προηγηθεί σε παλιότερη συνέλευση η παρουσίαση των εσόδων - εξόδων για το πρώτο απεργιακό φύλλο. Ο συνολικός οικονομικός απολογισμός θα παρουσιασθεί σε επόμενη συνέλευση δεδομένου ότι η οικονομική εκκαθάριση από την κυκλοφορία  στην επαρχία θα γίνει από το πρακτορείο διανομής μέσα στον Απρίλιο.
 Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα οικονομικά στοιχεία από την κυκλοφορία των δύο φύλλων στην Αθήνα:
1. Τα έσοδα ήταν 24.902,37 ευρώ (258,86 από το αεροδρόμιο και 24.643,51 από την Αθήνα).
2. Τα άμεσα έξοδα εκτυπώσεων ήταν 12.739,30 (αφορούν στο δεύτερο απεργιακό φύλλο). Η έκδοση του πρώτου απεργιακού φύλλου ενισχύθηκε οικονομικά από την ΕΣΗΕΑ με το ποσό των 7000 ευρώ. Τα έξοδα εκτυπώσεων για το πρώτο απεργιακό φύλλο ήταν 6.625 ευρω.
3. Ενισχύθηκε με 1.000 ευρώ συνάδελφος λόγω προβλήματος υγείας και μετά από απόφαση της συνέλευσης.
4. Το σύνολο εξόδων ήταν 13.739,30 ευρώ.
5. Το υπόλοιπο των εσόδων από την κυκλοφορία των δύο φύλλων στην Αθήνα είναι 11.163,07 ευρώ.
6. Περίπου το 1/3 των εσόδων από την κυκλοφορία πηγαίνει στο πρακτορείο διανομής.
 Όταν το πρακτορείο διανομής κάνει την οικονομική εκκαθάριση από την κυκλοφορία στην επαρχία θα γίνει αναλυτική και συνολική παρουσίαση στην γενική συνέλευση. Ακολούθως όλα τα στοιχεία θα δημοσιευθούν στο μπλογκ.
 Καθε απεργιακό φύλλο βγαίνει μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Όταν η γενική συνέλευση αποφασίσει να μην ξαναβγεί απεργιακό φυλλο, όλα τα έσοδα θα μπουν από την "Ενότητα" στο απεργιακό ταμείο (ανοίγεται για το σκοπό αυτό τραπεζικός λογαριασμός απο τους τρεις εκπροσώπους και με εξουσιοδότηση της εργασιακής επιτροπής) και θα διατεθούν στους εργαζόμενους, όπως έχουν πει στη συνέλευση τόσο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων όσο και η συντακτική επιτροπή.
 Η έκδοση των δύο απεργιακών φύλλων με τον τίτλο  "ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ" ήταν απο τις κορυφαίες στιγμές του απεργιακού μας αγώνα. Οι αποφάσεις για την έκδοσή τους και μάλιστα με την συγκεκριμένη μορφή, ελήφθησαν από την γενική συνέλευση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Η κυκλοφορία και των δύο φύλλων ήταν μεγάλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η ίδια η διοίκηση της Χ.Κ Τεγόπουλος χρησιμοποίησε αυτή την κυκλοφοριακή επιτυχία ως επιχείρημα στην δίκη για το άρθρο 99, προκειμένου να πείσει το δικαστήριο ότι η εφημερίδα εξακολουθεί να έχει δυναμική και γι΄αυτό η Χ.Κ.Τ. θα πρέπει να μπει στο άρθρο. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι μερικές εβδομάδες νωρίτερα, στις 25 Φεβρουαρίου, είχε προσπαθήσει να εμποδίσει δικαστικώς την κυκλοφορία των φύλλων (είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία όμως απορρίφθηκαν από το δικαστήριο).

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων:
Πάνος Σώκος, Σωτήρης Νικολόπουλος, Φώτης Παναγόπουλος.

Thursday, March 22, 2012

Ψήφισμα: Επίσχεση εργασίας το επόμενο βήμα.

Η συνέλευση των εργαζομένων στην Χ.Κ Τεγόπουλος και στην Φωτοεκδοτική (22-3-2012) καλεί τους συναδέλφους, που δεν έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας να δηλώσουν την πρόθεσή τους για επίσχεση μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη στους εργασιακούς εκπροσώπους, ούτως ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθούν ομαδικά  οι σχετικές διαδικασίες από τις νομικές υπηρεσίες των σωματείων. Επίσης η συνέλευση μετά από ομόφωνη απόφαση ζητά από την διοίκηση της Χ.Κ Τεγόπουλος, να ανοίξει ξανά την διαδικασία της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους εργαζόμενους το επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής. Εάν αυτό δεν γίνει μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες οι εργαζόμενοι μπορούν, να κάνουν χρήση όποιας δυνατότητας τους παρέχει ο νόμος προκειμένου, για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
 ΥΓ: Ήδη σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται περίπου 350 εργαζόμενοι 

Τροποποιήσεις στο "99" με το νέο πολυνομοσχέδιο του υπ.Ανάπτυξης

ΑΡΘΡΟ 235 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ άρθρων 99επ. του πτωχευτικου κωδικα

Γενικά:


Τον Σεπτέμβριο του 2011, με το νόμο 4013/2011 (Α’ 204), αντικαταστάθηκε ολόκληρο το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99-106 ν. 3588/2007) με κατάργηση της «διαδικασίας συνδιαλλαγής» και εισαγωγή νέας προπτωχευτικής διαδικασίας, της «διαδικασίας εξυγίανσης». Η νέα αυτή διαδικασία (νέα άρθρα 99-106ι του ν. 3588/2007) στοχεύει στη διόρθωση ατελειών του αρχικού νόμου, που καθιστούσαν δυνατή την κατάχρηση του θεσμού της συνδιαλλαγής, στην παροχή δυνατότητας στο δικαστήριο να καθιστά υποχρεωτική και για τους διαφωνούντες μια συμφωνία που έχει συγκεντρώσει κάποια σημαντική πλειοψηφία των πιστωτών, και σε άλλες βελτιώσεις του νόμου, εκ των οποίων σημαντική είναι η απευθείας επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί ήδη πριν από την υπαγωγή της επιχείρησης στα άρθρα 99 επ. (διαδικασία του άρθρου 106β, «prepackaged plan»). Με το ν. 4013/2011 επιδιώχθηκε όχι η αθρόα υπαγωγή επιχειρήσεων στα άρθρα 99 επ., με συνέπεια το «πάγωμα» των δικαιωμάτων των πιστωτών και με μικρές πιθανότητες σύναψης συμφωνίας, αλλά η επίτευξη μικρότερου μεν αριθμού υπαγωγών, περισσότερων όμως συμφωνιών. Εξάλλου, σε πολλά σημεία η διαμόρφωση της νέας διαδικασίας επαφίεται στην κρίση του δικαστή, π.χ. κατά τον καθορισμό της περιμέτρου των προληπτικών μέτρων (νέο άρθρο 103), το διορισμό του «ειδικού εντολοδόχου» (νέο άρθρο 102 § 6), κλπ. ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα η διαδικασία στις εκάστοτε ανάγκες της οφειλέτριας επιχείρησης και των πιστωτών της.

Με δεδομένο ότι η νέα διαδικασία εξυγίανσης εισήχθη πολύ πρόσφατα και δεν έχει ακόμη δοκιμασθεί και αποτιμηθεί στην πράξη, είναι πρόωρο να επιχειρηθεί εκ νέου αναμόρφωση, και μάλιστα εκ βάθρων, της σχετικής νομοθεσίας. Μπορούν ωστόσο να επιχειρηθούν επιμέρους βελτιώσεις, όπου κρίνεται ότι αυτό θα καταστήσει τη διαδικασία ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, πιο φιλική για τους πιστωτές και τους εργαζομένους, και λιγότερο ευεπίφορη σε καταχρήσεις. Σε σχέση με το πρώτο θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως καθυστέρηση της διαδικασίας δεν μπορεί να εκληφθεί ο χρόνος υλοποίησης της συμφωνίας, που καμιά φορά υπολογίζεται σε 4 έτη (ο νόμος δεν μνημονεύει τίποτε σχετικό, αλλά αποτελεί άποψη που διατυπώνεται καμιά φορά), διότι η υλοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας μπορεί να εκτείνεται έτσι κι αλλιώς στο χρόνο (αυτό μπορεί να συμβεί και με το ενδοπτωχευτικό σχέδιο αναδιοργάνωσης). Αντίθετα, καθυστερήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι εκείνες που αφορούν την ίδια τη διαδικασία και που μπορεί να είναι οδυνηρές για τους πιστωτές, ιδιαίτερα αν έχουν διαταχθεί προληπτικά μέτρα. Ο ν. 4013/2011 περιόρισε δραστικά τις προϋποθέσεις λήψης προληπτικών μέτρων, ιδίως εξαρτώντας τα από γνωμάτευση εμπειρογνώμονα για την ανάγκη λήψης τους (άρθρο 100 § 3). Ωστόσο υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω συντόμευσης της διαδικασίας, όπως θα φανεί από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Σε σχέση με τη θέση των εργαζομένων στη διαδικασία θα πρέπει να υπομνησθεί ότι με το ν. 4013/2011 προβλέφθηκαν τα ακόλουθα: Πρώτον, επετράπη στο δικαστή να εξαιρεί τις εργατικές απαιτήσεις για μισθούς από την αναστολή των ατομικών διώξεων που διατάσσει ως προληπτικό μέτρο (άρθρο 103 § 5). Δεύτερον, προβλέφθηκε ότι στη συμφωνία εξυγίανσης η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών μπορεί να υποστεί εξαιρέσεις υπέρ των εργαζομένων (άρθρο 106ζ § 2 δ’). Τρίτον, επαναλήφθηκε ο κανόνας του παλαιού άρθρου 103 § 3, κατά τον οποίο στη συζήτηση για την επικύρωση της συμφωνίας ακούγεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (άρθρο 106στ § 4). Είναι δυνατή ωστόσο και εδώ η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων στη διαδικασία.

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί επίσης στο άρθρο 106η § 3, που εξαλείφει το αξιόποινο της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και που έχει κατηγορηθεί ότι έχει αποτελέσει ή μπορεί να αποτελέσει μέθοδο καταχρήσεων.

Έτσι, οι προτεινόμενες με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιήσεις έχουν ως στόχους την επιτάχυνση των διαδικασιών, που στο παρελθόν (πριν δηλ. την εισαγωγή του ν. 4013/2011) υπήρξε ζητούμενο, την καλύτερη προστασία των εργαζομένων και την αναθεώρηση της διάταξης για την εξάλειψη του αξιόποινου, σύμφωνα με το νέο άρθρο 106η § 3.


Επί των κατιδίαν διάταξεων:1. Επί της παραγράφου 1 (συμπλήρωση του άρθρου 99 § 1 ν. 3588/2007).

Ένα πρόβλημα του ισχύοντος νόμου είναι ότι δίνει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να προσφύγει κατ’ επανάληψη στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. Με την νέα διάταξη περιορίζεται η δυνατότητα επικύρωσης νεότερης συμφωνίας εξυγίανσης, αν δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από την επικύρωση της πρώτης. Στο ίδιο πνεύμα – κάνοντας λόγο για εφάπαξ δυνατότητα «απαλλαγής» - κινείται και αντίστοιχη διάταξη του νόμου για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά» (βλ. άρθρο 1 § 3 ν. 3869/2010). Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί καθεαυτήν μέτρο περιορισμού κατάχρησης, δίνει όμως κατ’ εξαίρεση δυνατότητα στον οφειλέτη, αν έχει και πάλι δυσκολίες, να καταφύγει εκ νέου στα άρθρα 99 επ., μόνο όμως στη βάση του άρθρου 106β, δηλ. την απευθείας επικύρωση συμφωνίας που έχει ήδη συναφθεί. Με τον τρόπο αυτό ευνοούνται οι συμφωνίες που συνάπτονται και είναι έτοιμες ήδη πριν από την έναρξη της διαδικασίας, και που συντελούν στην αποφυγή των καθυστερήσεων.

2. Επί της παραγράφου 2 (συμπλήρωση του άρθρου 100 § 6 ν. 3588/2007).

Με το άρθρο 106στ § 4 επαναλήφθηκε ο κανόνας του παλαιού άρθρου 103 § 3, κατά τον οποίο στη συζήτηση για την επικύρωση της συμφωνίας ακούγεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Εύλογο όμως είναι να είναι δυνατή η παρουσία εκπροσώπου των εργαζομένων και κατά τη συζήτηση της αίτησης για έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης, προς τούτο δε προτείνεται η συμπλήρωση του άρθρου 100 § 6.

3. Επί της παραγράφου 3 (αντικατάσταση του άρθρου 101 § 1 ν. 3588/2007).

Όπως ήδη επισημάνθηκε, βασικό πρόβλημα της διαδικασίας συνδιαλλαγής υπήρξε η καθυστέρηση εκπόνησης της συμφωνίας. Όμοιο πρόβλημα ενδέχεται να ανακύψει και στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης. Για το λόγο αυτό με το παρόν νομοσχέδιο συντέμνεται ο διαθέσιμος χρόνος για τη σύναψη συμφωνίας του οφειλέτη με τους πιστωτές του. Ενώ δηλ. η προθεσμία για τη σύναψη συμφωνίας (και την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης) είναι κατά την ισχύουσα διάταξη 4 μήνες, μπορεί δε να παραταθεί ακόμη για έναν ή και για 3 ακόμη μήνες, υπό τις διακρίσεις και προϋποθέσεις του άρθρου 101 § 1 (πρβλ. και 104 § 1), προτείνεται η συντόμευση των προθεσμιών σε δύο (2) μήνες με δυνατότητα εφάπαξ μηνιαίας παράτασης. Με τον τρόπο αυτό ασκείται πίεση στον οφειλέτη να έλθει σε επαφή με τους πιστωτές του ήδη πριν υποβάλει την αίτηση και πάντως κατά το χρόνο μεταξύ κατάθεσης της αίτησης και έκδοσης της απόφασης, ώστε να προλάβει τις προθεσμίες, και ει δυνατόν, να έχει συνάψει συμφωνία ήδη κατά το άνοιγμα της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106β. Με τον τρόπο αυτό ευνοείται και πάλι, αν και έμμεσα, η διαδικασία του άρθρου 106β (prepackaged plan).

4. Επί της παραγράφου 4 (συμπλήρωση του άρθρου 102 § 5 ν. 3588/2007).

Το ισχύον άρθρο 102 § 5 προβλέπει τη δυνατότητα δικαστικής ανάκλησης της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία, αν ο μεσολαβητής διαπιστώσει (και ενημερώσει περί αυτού το δικαστήριο) ότι η συμφωνία είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την προσπάθεια εξυγίανσης. Όμως μεσολαβητής μπορεί να μην υπάρχει, στο μέτρο που ο διορισμός του είναι προαιρετικός (άρθρο 102 § 1). Επίσης ο μεσολαβητής μπορεί να είναι ο ίδιος μέρος του προβλήματος, αν καθυστερεί ή καλύπτει την κωλυσιεργία του οφειλέτη. Προτείνεται συνεπώς η συμπλήρωση της διάταξης του άρθρου 102 § 5, ώστε να προβλέπεται ότι, αν δεν υπάρχει μεσολαβητής ή ο μεσολαβητής παραλείπει να ενημερώσει το δικαστήριο, σε υποβολή σχετικής αίτησης για ανάκληση μπορεί να προβεί οποιασδήποτε πιστωτής.

5. Επί της παραγράφου 5 (συμπλήρωση του άρθρου 103 § 3 ν. 3588/2007).

Για αποφυγή απολύσεων εργαζομένων με το πρόσχημα της έναρξης της διαδικασίας, προτείνεται η προσθήκη διάταξης στο άρθρο 103 (προληπτικά μέτρα), κατά την οποία το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι να επικυρωθεί ή να απορριφθεί το σχέδιο εξυγίανσης. Η νέα διάταξη εναρμονίζεται με αντίστοιχη διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρο 34 § 3), που αφορά την πτωχευτική διαδικασία. Όπως είναι φυσικό, η εξουσία του δικαστηρίου θα ασκείται ανάλογα με την κατάσταση της επιχείρησης. Το δικαστήριο θα πρέπει να σταθμίζει το όφελος των εργαζομένων από τη διατήρηση θέσεων εργασίας με την πιθανή βλάβη της επιχείρησης από την παραμονή πλεονάζοντος δυναμικού.

6. Επί της παραγράφου 6 (αντικατάσταση του άρθρου 103 § 5 ν. 3588/2007).

Ο κανόνας του άρθρου 103 § 5, που αφορά τη δυνητική εξαίρεση των απαιτήσεων των μισθών των εργαζομένων από τη διατασσόμενη αναστολή, κρίνεται ότι πρέπει να βελτιωθεί υπέρ των εργαζομένων με μορφή αυτόματης εξαίρεσης, εκτός αν ο δικαστής αποφασίσει διαφορετικά (υπέρ της αναστολής δηλ. και των απαιτήσεων αυτών) λόγω σπουδαίου λόγου και για ορισμένο χρόνο, που πρέπει να αναφέρονται ειδικά και αιτιολογημένα στην απόφαση. Επομένως η υπαγωγή στη διαδικασία δεν θα επάγεται αναστολή των ατομικών διώξεων των εργαζομένων, ούτε θα απαιτείται σχετική δικαστική απόφαση. Μόνο αν το δικαστήριο κρίνει ότι για κάποιον ειδικό σπουδαίο λόγο ενδείκνυται η αναστολή θα επιτρέπεται η τελευταία. Εκτός αυτού, προβλέπεται ότι το δικαστήριο μπορεί να εξαιρέσει από την αναστολή σε μεγαλύτερη έκταση τα ποσά απαιτήσεων, που είναι αναγκαία για τη διατροφή πιστωτή ή της οικογένειάς του ή τρίτων προσώπων.

7. Επί της παραγράφου 7 (συμπλήρωση του άρθρου 103 ν. 3588/2007 με νέα παράγραφο 7).

Προτείνεται η επαναφορά του κανόνα που είχε εισαχθεί με το άρθρο 34 ν. 3858/2010 στο (παλαιό) άρθρο 99 § 4 ν. 3588/2007, για μέγιστη (δίμηνη) διάρκεια της προσωρινής διαταγής. Όμως η ίδια μέγιστη διάρκεια αφορά και τα ίδια τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Εννοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν τα προληπτικά μέτρα να ισχύουν μετά τη «λήξη» της διαδικασίας εξυγίανσης,  (συνδ. άρθρα 103 § 1 και 99 § 6), ακόμη και αν αυτή συμβαίνει εντός του διμήνου, εκτός αν η συμφωνία προβλέπει κάτι τέτοιο (άρθρο 106ε § 1 στοιχ. η’).

8. Επί της παραγράφου 8 (τροποποίηση της παραγράφου 1 στοιχείο η’ του άρθρου 106ε ν. 3588/2007).

Προτείνεται η μείωση της προθεσμίας του εξαμήνου του άρθρου 106ε § 1 περ. η’ σε τρίμηνο, ώστε οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές να μην δεσμεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αναστολή των ατομικών διώξεων, που έχει τυχόν αποτελέσει περιεχόμενο της συμφωνίας.

9. Επί της παραγράφου 9 (συμπλήρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 106ε ν. 3588/2007 με νέο στοιχείο ι’).

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να προβλέπει την καταβολή πρόσθετων ποσών σε περίπτωση βελτίωσης της θέσης του οφειλέτη. Βεβαίως η δυνατότητα αυτή θα υπήρχε και χωρίς τη νέα διάταξη, η τελευταία όμως κρίνεται χρήσιμη προκειμένου να διευκρινισθεί ότι σε μια τέτοια περίπτωση η συμφωνία θα πρέπει να ορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των επιπλέον αυτών ποσών.

10. Επί της παραγράφου 10 (αντικατάσταση του άρθρου 106ε § 3 ν. 3588/2007).

Το ισχύον άρθρο 106ε § 3 ορίζει ότι η συμφωνία μπορεί να ανάγει τη μη τήρησή της σε διαλυτική αίρεση ή σε λόγο καταγγελίας. Με την προτεινόμενη αναμόρφωση της παραγράφου 3 διευκρινίζεται για αποφυγή παρεξηγήσεων ότι μια τέτοια ρήτρα αφορά τη γενική κατάργηση ολόκληρης της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση ο κάθε πιστωτής δεν εμποδίζεται να επιδιώξει ατομικά την ικανοποίηση των δικαιωμάτων του, όπως προκύπτουν από τη συμφωνία, με όλα τα μέσα του κοινού δικαίου, περιλαμβανομένης της υπαναχώρησης και της καταγγελίας.

11. Επί της παραγράφου 11 (συμπλήρωση του άρθρου 106στ ν. 3588/2007 με νέα παράγραφο 6).

Με τη νέα παράγραφο 6 εναρμονίζεται ο χρόνος της δικασίμου για την επικύρωση της συμφωνίας με το χρόνο για τη συζήτηση της αίτησης ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης (εντός διμήνου, άρθρο 100 § 6). Η νέα αυτή διάταξη στοχεύει και αυτή στην κατά το δυνατόν συντόμευση της όλης διαδικασίας.

12. Επί της παραγράφου 12 (τροποποίηση του άρθρου 106η § 3 ν. 3588/2007, ποινική διάταξη)

Με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 106η, όπως τέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ορίσθηκε η εξάλειψη του αξιοποίνου των αδικημάτων καθυστέρησης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Διατυπώθηκαν φόβοι ότι η διάταξη αυτή μπορεί να οδηγεί σε καταχρήσεις. Είναι σαφές ότι ο νομοθέτης δεν αναφέρεται σε πράξεις φοροδιαφυγής, αλλά μόνο σε πράξεις «καθυστέρησης», δηλαδή υπερημερίας σε σχέση με την καταβολή οποιωνδήποτε χρηματικών οφειλών προς το δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες ταμειακά σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία, για διάστημα καθυστέρησης μεγαλύτερο των 4 μηνών και που, ως γνωστό, τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα στο άρθρο 25 Ν. 1882/1990 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2523/1997). Έτσι και υπό την ισχύουσα μορφή της, η ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα αδικήματα της φοροδιαφυγής που τυποποιούνται στο Ν. 2523/1997 και, ειδικότερα, δεν καταλαμβάνει τα αδικήματα των άρθρων 17 (αδίκημα φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), 18 (αδίκημα φοροδιαφυγής με μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών) και 19 (αδίκημα φοροδιαφυγής με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία καθώς και με μη εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ). Ωστόσο κρίνεται σκόπιμη η απαλοιφή οποιασδήποτε πιθανότητας παρερμηνείας της βούλησης του νομοθέτη προς την παραπάνω κατεύθυνση, επειδή παρατηρήθηκαν φαινόμενα καταχρηστικής επίκλησης της διάταξης. Προτείνεται έτσι η αναστολή της ποινικής δίωξης μόνο για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 που έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας κατά το άρθρο 100. Επίσης, κρίνεται πρώιμο να οδηγεί σε εξάλειψη του αξιόποινου μόνη η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Αντίθετα, κατά το στάδιο αυτό, προκειμένου να παρασχεθεί επιπλέον κίνητρο για την υλοποίηση της συμφωνίας και την επίτευξη της εξυγίανσης, κρίνεται ορθό να αναστέλλεται η ποινική διαδικασία και μόνο η απόλυτη υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης να οδηγεί σε εξάλειψη του αξιόποινου. Ας σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή είναι ανάλογη και προς τα κίνητρα που παρέχει ο νομοθέτης με την υποπερίπτωση ββ της περ. στ’ της παρ. 8 του άρθρου 3 Ν. 4038/2012.

13. Επί της παραγράφου 13 (μεταβατική διάταξη).

Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι οι τροποποιήσεις που εισάγονται στον Πτωχευτικό Κώδικα με το παρόν νομοσχέδιο καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες.

Monday, March 19, 2012

Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία για το "99" - Την Πέμπτη η συνέλευση

Ολοκληρώθηκε σήμερα η εκδίκαση της αίτησης υπαγωγής της Χ.Κ.Τεγόπουλος στο άρθρο 99 ενώπιον του δικαστηρίου.
Όπως αποφασίστηκε, μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο επί της αίτησης, οι εργαζόμενοι θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, για ποσά ύψους μέχρι και του 50% των οφειλόμενων δεδουλευμένων τους αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα κατασχέσεων επί ακινήτων, εξοπλισμού και σημάτων, τα οποία ούτε η εταιρεία θα μπορεί να εκποιήσει (βάσει απόφασης του δικαστηρίου στις 15 Φεβρουαρίου και σχετικής τροποποήσης στις 9 Μαρτίου).


Λόγω της προθεσμίας του τριημέρου αντίκρουσης των επιχειρημάτων που κατατέθηκαν κατά τη σημερινή διαδικασία και της τυπικής λήξης της δίκης μετά από αυτό το τριήμερο, η συνέλευση των εργαζομένων που ειχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη αναβάλλεται για την Πέμπτη στις 2.00. Θέμα της συνέλευσης θα είναι πρόταση για ομαδική επίσχεση εργασίας. 


update: Μετά την συνέλευση θα γίνει διανομή τροφίμων στο ισόγειο.

Sunday, March 18, 2012

Δίκη για το "99" αύριο - Συνέλευση την Τετάρτη

Συνεχίζεται αύριο, Δευτέρα 19 Μαρτίου, η εκδίκαση της αίτησης της Χ.Κ.Τεγόπουλος για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι στις 9.00 π.μ. στην αίθουσα 106 του κτιρίου 13 της Ευελπίδων.
Οι εργαζόμενοι της Χ.Κ.Τεγόπουλος και της Φωτοεκδοτικής καλούνται επίσης σε συνέλευση την Τετάρτη 21 Μαρτίου, στις 2.00 μ.μ., με θέμα συζήτησης πρόταση για ομαδική επίσχεση εργασίας.

Wednesday, March 14, 2012

Κανονικοί συντάκτες τα "μπλοκάκια" του enet.gr σύμφωνα με τη δικαιοσύνη

Υπέρ των εργαζομένων εκδικάστηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των «μπλοκακίων» του www.enet.gr κατά της Χ. K. Tεγόπουλος. Στην απόφαση που εξέδωσε στις 6 Μαρτίου 2012 το Ειρηνοδικείο, έγινε σαφές ότι οι εργαζόμενοι του www.enet.gr  αν και πληρώνονταν με ΔΠΥ, βρίσκονταν σε «σύμβαση εξαρτημένης εργασίας» κατά την οποία ήταν όλοι τους υποχρεωμένοι να «προσέρχονται στα γραφεία της επιχείρησης, …βάση συγκεκριμένου εβδομαδιαίου προγράμματος, που συγκροτούσε η διεύθυνση η οποία …καθόριζε με εντολές και υποδείξεις και το περιεχόμενο της εργασίας ώστε να είναι σύμφωνο με το ύφος και τη γραμμή της εφημερίδας και κατάλληλα προς δημοσίευση». Έκρινε δε ότι ο μισθός τους από την δουλειά τους στο www.enet.gr είναι «η μόνη τους απασχόληση που τους εξασφαλίζει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την διαβίωση αυτών και των οικογενειών τους…» κατά συνέπεια η επιχείρηση "υποχρεώνεται να καταβάλει σε καθέναν από τους αιτούντες τα ως άνω ποσά (δεδουλευμένα) και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη των αιτούντων".      

Monday, March 12, 2012

Συναυλία αλληλεγγύης


Την Τρίτη, στις 6.00 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι καλούμαστε στο Σύνταγμα όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία αλληλεγγύης που διοργανώνει ο "Συντονισμός ενάντια στα κλεισίματα, τις απολύσεις και την απλήρωτη εργασία". Η συναυλία διοργανώνεται σε ένδειξη συμπαράστασης στους εργαζόμενους των: Χαλυβουργικής, Ελευθεροτυπίας, Alter, Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας / Οργανισμού Εργατικής Εστίας, Νοσοκομείων, Alapis, Intracom, Λουκίσα και 3E Εκτυπωτικής.


ακολουθεί το κείμενο που συνοδεύει το κάλεσμα στο διαδίκτυο:

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΗ 6μμ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Την Τρίτη 13 Μάρτη στις 6 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι θα βρεθούμε για μια ακόμη φορά στο Σύνταγμα, όπως κάναμε δεκάδες φορές όλους τους προηγούμενους μήνες στην διάρκεια των πανεργατικών απεργιών και των καταλήψεων των πλατειών το καλοκαίρι. Αφορμή θα είναι η συναυλία αλληλεγγύης που οργανώνει ο Συντονισμός ενάντια στα κλεισίματα, τις απολύσεις και την απλήρωτη εργασία, για την αλληλεγγύη σε όλους τους χώρους που συνεχίζουν να δίνουν την μάχη ενάντια στις επιθέσεις των εργοδοτών και της κυβέρνησης.
Θα είναι μια απάντηση στην συγκυβέρνηση του Παπδήμου που προσπαθεί να μας πείσει ότι τώρα πάμε για εκλογές και δεν χρειαζόμαστε τους αγώνες και την αλληλεγγύη. Θα είναι μια απάντηση στις συνδικαλιστικές ηγεσίες που μετά τις τεράστιες κινητοποιήσεις 10-12 Φλεβάρη προσπαθούν να βάλουν φρένο σε οποιαδήποτε μαζική αντίδραση των εργαζόμενων στα μέτρα της κυβέρνησης και των εργοδοτών. 
Η συναυλία συμπαράστασης και συντονισμού έρχεται ως συνέχεια μετά τον πολύμηνο αγώνα (μαζί με τις Πανεργατικές Απεργίες) στον οποίο βρίσκονται μια σειρά από χώροι. Θα δώσει νέα ώθηση και καλύτερες δυνατότητες για συνεργασία ανάμεσα στα κομμάτια που παλεύουν. Θα αναδείξει για μια ακόμη φορά την σημασία της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, θα είναι ευκαιρία να μπουν και άλλοι εργατικοί χώροι σε αυτή την προσπάθεια. 
Η Χαλυβουργία εξακολουθεί να είναι φάρος για όλη την εργατική τάξη. Συνεχίζει αταλάντευτα την απεργία της (πλησιάζει τις 130 μέρες) παρά τις απειλές και τις προβοκάτσιες του Μάνεση με απεργοσπάστες ή τους Χρυσαυγίτες. Οι τέσσερις και βάλε μήνες όμως είναι πολλοί. Χρειάζεται ένα νέο ντεμαράζ υποστήριξης και αλληλεγγύης και πάνω από όλα να συντονιστεί με όλους τους υπόλοιπους αγώνες.
Η Ελευθεροτυπία έχει δώσει τον τόνο όσον αφορά τον έλεγχο των εργαζόμενων των ΜΜΕ πάνω στην ενημέρωση. Έχει βγάλει ήδη δύο απεργιακά φύλλα που έγιναν ανάρπαστα. Οι πιέσεις όμως πάνω στους εργαζόμενους είναι και εκεί υπαρκτές. Παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να συνεχίσουν με πλειοψηφικές αποφάσεις απέναντι στις προτάσεις της Τεγοπουλου για επιστροφή στη δουλειά με μισθούς πείνας. Η συμπαράσταση από τους υπόλοιπους εργαζόμενους θα δώσει νέα δύναμη στην προσπάθεια να κυκλοφορεί μόνιμα η Ελευθεροτυπία ως η εφημερίδα των εργαζόμενων της.
Το Alter είναι αντίστοιχο παράδειγμα καθώς είχε θορυβήσει τους βαρώνους των μίντια με το απεργιακό πρόγραμμα του. Είναι και αυτός ο αγώνας σε κρίσιμη φάση καθώς ο Κουρής έχει ρίξει το σήμα του καναλιού από τον Υμηττό και την Πάρνηθα. Ο καλύτερος συντονισμός μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για μια διαδήλωση εργαζόμενων των ΜΜΕ και συμπαραστατών που θα «σηκώσει» το σήμα του σταθμού. Με αυτόν τον τρόπο θα δυναμώσει το στρατόπεδο των εργαζόμενων για να νικήσουν.
Οι εργαζόμενοι από τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ έδωσαν μια μεγάλη μάχη 21 ημερών ενάντια στο κλείσιμο των Οργανισμών. Μπορεί η κυβέρνηση να πήρε απόφαση για οριστική κατάργηση, αλλά υπάρχει τμήμα των εργαζόμενων που παλεύει για να υπάρξει άμεση συνέχεια της κινητοποίησης τους.
Τα Νοσοκομεία είναι σε αναβρασμό από την Ιεράπετρα και το Κιλκίς μέχρι την Αθήνα. Ο συντονισμός τους με εργαζόμενους από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τους άλλους χώρους του δημοσίου είναι εκρηκτικό μείγμα που χρειάζεται να… παραχθεί άμεσα.
Δεν είναι όμως μόνο αυτοί οι χώροι που βρίσκονται σε μάχες. Στην Alapis, στην Intracom, στο Λουκίσα, στην 3Ε Εκτυπωτική οι εργαζόμενοι παλεύουν. Αλλού μπορεί να είναι η καταβολή των δεδουλευμένων (Λουκίσα, 3Ε Εκτυπωτική), αλλού η σύγκρουση με τις μειώσεις μισθών και την εκ’ περιτροπής εργασία (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) αλλού η μάχη ενάντια στις διαθεσιμότητες (Alapis), παντού όμως είναι η σύγκρουση ενάντια στα αφεντικά και τις αντεργατικές αποφάσεις της συγκυβέρνησης.
Η συναυλία και η συγκέντρωση στο Σύνταγμα όλων αυτών των χώρων θα ενισχύσει την ταξική αλληλεγγύη. Θα δώσει ώθηση στην υπόθεση που ενώνει όλους τους εργαζόμενους. Για να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση, την Τρόικα και τα Μνημόνια τους, να ανοίξει ο δρόμος για την προοπτική των εργατών.

Sunday, March 11, 2012

Διάλογος για την Ε - Άρης ΑμπατζήςΕξαιτίας της απόστασης (βρίσκομαι στην Τουρκία) δεν είμαι γνώστης όλων των δεδομένων της υπόθεσης "Ελευθεροτυπία" λεπτομερώς. Μπορεί να μου διαφεύγουν κάποια πράγματα, αλλά επειδή αδυνατώ να βρίσκομαι στις συνελεύσεις θέλω να θέσω ένα θέμα.

Αφού,όπως προκύπτει από την ακροαματική διαδικασία στις 7 Μαρτίου, το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" είναι ο τίτλος της, ο οποίος υπολογίζεται γύρω στα 25 εκατομμύρια,

αφού οι μόνοι στους οποίους χρωστά η εφημερίδα είναι οι εργαζόμενοί της,

αφού το συνολικό ποσό που χρωστά η εφημερίδα σε όλους τους εργαζόμενούς της από τον Αύγουστο, από ό,τι γνωρίζω είναι περίπου το ένα τέταρτο της λεγόμενης αξίας του τίτλου, ενώ περίπου άλλο τόσο είναι και το ποσό που χρωστά ως αποζημίωση στους συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει,

αφού θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι με δεδομένα τα ποσά που έχουν να λαμβάνουν, να γίνουν οι ζητούμενοι δανειστές της εφημερίδας, ή για να καταβάλει η διοίκηση τα δεδουλευμένα ή για να αποκτηθεί εκ μέρους των εργαζομένων ποσοστό συμμετοχής στη διοίκηση, δηλαδή στην εφημερίδα, ποσοστό το οποίο μπορεί και να αυξάνεται σταδιακά μετά από συμφωνία περικοπής των μισθών, με τρόπο ώστε τα ποσά που θα υπολείπονται μετά την περικοπή (ή μέρος αυτών) να μπορούν να προστίθενται στο ποσοστό συμμετοχής

αφού οι ανάγκες ενημέρωσης του μέσου εργαζόμενου στην Ελλάδα έχουν εξελιχθεί στην πράξη σε βασικό σημείο αναφοράς στην αγορά των ΜΜΕ, με τρόπο ο οποίος θα έδινε αξιώσεις, σε μια πραγματικά αδέσμευτη εφημερίδα στην αγορά,

αφού τα μηνύματα που προέκυψαν από την έκδοση των δύο απεργιακών φύλλων, όχι μόνο επιβεβαίωσαν το προηγούμενο "αφού", αλλά ταυτόχρονα έδειξαν ότι μπορεί να υπάρξει αμοιβαία σχέση επιβίωσης και ενημέρωσης μεταξύ μέσου και αναγνώστη,

μήπως πρέπει να το δει κανείς αλλιώς;


Άρης Αμπατζής - ανταποκριτής της Ελευθεροτυπίας στην Τουρκία

Wednesday, March 7, 2012

Στις 19 Μαρτίου η συνέχιση της εκδίκασης της αίτησης για υπαγωγή στο άρθρο 99

Για τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου (στις 9.00 π.μ., κτίριο 13, αίθουσα 106, στην Ευελπίδων) ορίστηκε η συνέχιση και ολοκλήρωση της συζήτησης για την αίτηση υπαγωγής της Χ.Κ.Τεγόπουλος στο άρθρο 99, η οποία διακόπηκε σήμερα λόγω λήξης του ωραρίου.
Στο μεταξύ, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, οι εργαζόμενοι θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, για ποσά ύψους μέχρι και του 50% των οφειλόμενων δεδουλευμένων τους (όπως είχε αποφασίσει το δικαστήριο στις 15 Φεβρουαρίου). Μέχρι την 19η Μαρτίου, ωστόσο, δεν θα έχουν δικαίωμα κατασχέσων επί ακινήτων και εξοπλισμού, τα οποία ούτε η εταιρεία θα μπορεί να εκποιήσει, όπως συμφώνησαν οι διάδικοι.

Tuesday, March 6, 2012

Αύριο η εκδίκαση της αίτησης υπαγωγής στο "99"

Για αύριο το πρωί στις 9.οο π.μ. στο κτίριο 6 της Ευελπίδων έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση της αίτησης της Χ.Κ.Τεγόπουλος για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Καλούνται οι συνάδελφοι να παραστούν στη διαδικασία.

Monday, March 5, 2012

Ψήφισμα: Κύρια Παρέμβαση οι εργαζόμενοι της Χ.Κ.Τ στο άρθρο 99

ΟΙ εργαζόμενοι στην Χ.Κ Τεγόπουλος  και στην Φωτοεκδοτική στην συνέλευσή τους στις 5 Μαρτίου 2012 αποφάσισαν με συντριπτική πλειοψηφία, να ασκήσουν ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην συζήτηση  που θα γίνει την Τετάρτη 7 Μαρτίου για την αίτηση υπαγωγής  της επιχείρησης στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κωδικα. Υπέρ της Κύριας παρέμβασης ψήφισαν  231 εργαζόμενοι και υπέρ της Πρόσθετης παρέμβασης ψήφισαν 35 εργαζόμενοι.
 ΥΓ: Είναι η τρίτη κατά σειρά φορά  που οι εργαζόμενοι στη ΧΚΤ τάσσονται υπέρ της Κύριας Παρέμβασης  με συντριπτική πλειιοψηφια. Είχαν προηγηθεί ψηφοφορίες.
 -Για την δικαστική διαδικασία της 5ης Ιανουαρίου για  την προσωρινή διαταγή προστασίας της που ειχε κάνει η ΧΚΤ .
 -Για την  συζήτηση της  κύριας αίτησης υπαγωγής, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 15 Φεβρουαρίου αλλά είχε αναβληθει.

Sunday, March 4, 2012

"Πρόταση της Διοίκησης της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ προς τους Εργαζόμενους της εταιρείας και της Φωτοεκδοτικής ΑΕ"
[Για να διαβαστούν καλύτερα τα έγγραφα: 1. κάντε κλικ σε κάποιο από αυτά. 2. αφού ανοίξουν (ανοίγουν όλα μαζί) κάντε δεξί κλικ σε μία από τις σελίδες και επιλέξτε "view image" ή "open image in a new tab" 3. αφού διαβάσετε τη σελίδα, επιστρέψτε πίσω πατώντας "back" και κάντε το βήμα 2 για τις υπόλοιπες σελίδες]

ακολουθεί μεταφορά της πρότασης όπως έχει στα ανωτέρω έγγραφα:


Πρόταση της Διοίκησης
της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
προς τους Εργαζόμενους
της εταιρείας και της
Φωτοεκδοτικής ΑΕ


4 Μαρτίου 2012


Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται από την Διοίκηση της Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ προς τους
εργαζομένους στην εταιρεία και στην θυγατρική της Φωτοεκδοτική ΑΕ, με σκοπό να
επιτευχθούν τα εξής:

  • Επί της αρχής συναίνεση Μετόχων, Διοίκησης και Εργαζομένων για την ανάληψη προσπάθειας διάσωσης και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης στα πλαίσια των δυνατοτήτων που προσφέρει το Σχέδιο Εξυγίανσης του «άρθρου 99» του πτωχευτικού κώδικα, καθώς και έμπρακτη υλοποίηση της συναίνεσης αυτής.
  • Άμεσες καταβολές έναντι των δεδουλευμένων που οφείλονται στους εργαζόμενους και συνολικό πρόγραμμα εξόφλησης των οφειλόμενων προς αυτούς. 
  • Διάλογος για τους όρους επαναλειτουργίας της εταιρείας χωρίς τη δημιουργία πρόσθετων χρεών, τα οποία θα διέλυαν κάθε προοπτική επιβίωσης και ανάκαμψης.

Η πρόταση που υποβάλλεται αξιοποιεί πλήρως τις άμεσες χρηματοοικονομικές δυνατότητες τις εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία που αντλήθηκαν καθόσον χρόνο το Λογιστήριο της εταιρείας δεν λειτουργούσε λόγω της απεργίας, κατά συνέπεια θα απαιτηθεί οριστικός έλεγχος και επιβεβαίωσή τους με την επαναλειτουργία της εταιρείας.

Για την Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Αλέκος Παπαδόπουλος
Μέλος ΔΣ
4-3-2012  20:30

1. Αίτηση για άνοιγμα της Διαδικασίας Εξυγίανσης - υπαγωγής στο άρθρο 99

Η εταιρεία υπέβαλε Αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 προκειμένου να μπορέσει να
σχεδιάσει και να υλοποιήσει την εξυγίανση και αναδιοργάνωσή της με συντεταγμένο,
πλήρως διαφανή και συναινετικό τρόπο, υπό τα ευεργετήματα που προσφέρει ο
νόμος αναφορικά με την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από
τυχόν πιστωτές οι οποίοι θα αποφάσιζαν, για τους δικούς τους λόγους, να κινηθούν
εχθρικά εναντίον της και να της στερήσουν και αυτή ακόμη τη δυνατότητα να
λειτουργεί.
Οι εργαζόμενοι όμως στην εταιρεία (εννοώντας πάντα και τους εργαζόμενους της
Φωτοεκδοτικής) δεν είναι «πιστωτές». Αποτελούν συστατικό στοιχείο της ίδιας της
εταιρείας. Κατά συνέπεια, δεν έχει κανένα νόημα η υπαγωγή στο άρθρο 99, αλλά και
επί της ουσίας, δεν έχει κανένα νόημα η οποιαδήποτε προσπάθεια εξυγίανσης της
εταιρείας, αν δεν υπάρχει μια επί της αρχής συναίνεση μεταξύ Μετόχων, Διοίκησης και
Εργαζομένων για να αναληφθεί αυτή η προσπάθεια.
Η Γενική Συνέλευση των απεργών εργαζομένων έχει εκφράσει την απαίτηση να
δεσμευτεί εγγράφως η εταιρεία ότι δεν θα προχωρήσει σε διαγραφές των
οφειλομένων προς τους εργαζομένους, στα πλαίσια του Σχεδίου Εξυγίανσης.
Σημειώνουμε καταρχάς ότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 106ζ παρ.2 εδαφ. β’ του
Πτωχευτικού Κώδικα, το οποιοδήποτε Σχέδιο Εξυγίανσης του άρθρου 99 το οποίο
προβλέπει διαγραφές απαιτήσεων εργαζομένων ΧΩΡΙΣ να υπάρχει συναίνεσή τους,
απορρίπτεται αναγκαστικά από το δικαστήριο.
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Μέτοχοι και η Διοίκηση της εταιρείας έχουν κατ’
επανάληψη δηλώσει και δεσμευτεί δημόσια ότι δεν πρόκειται το Σχέδιο Εξυγίανσης να
προβλέπει διαγραφές των συσσωρευμένων οφειλών προς τους εργαζόμενους.
Δεδομένου τούτου:

Πρόταση ΧΚΤ Σημείο 1

1.1. Γραπτή δέσμευση της εταιρείας ότι στα πλαίσια του Σχεδίου Εξυγίανσης
δεν θα υπάρξουν διαγραφές των συσσωρευμένων απαιτήσεων των
εργαζομένων.
1.2. Απόσυρση των κύριων παρεμβάσεων εναντίον της αίτησης για άνοιγμα
της Διαδικασίας Εξυγίανσης, που υπέβαλλαν οι νομικοί εκπρόσωποι των
εργαζομένων.
1.3. Υποβολή στο δικαστήριο της Τετάρτης 7 Μαρτίου παρεμβάσεων από
τους εργαζόμενους υπέρ της εν λόγω αίτησης, καθώς και υπέρ της
επαναφοράς της προσωρινής διαταγής περί μέτρων προστασίας της
εταιρείας στα επίπεδα που είχε ορίσει το δικαστήριο πριν την 15-2-2012,
έως ότου αυτό αποφανθεί για την αίτηση υπαγωγής.

Τα παραπάνω σημεία στο σύνολό τους δίνουν ουσιαστική υπόσταση στην επί της
αρχής συναίνεση Μετόχων, Διοίκησης και εργαζομένων για την ανάληψη της
προσπάθειας εξυγίανσης της επιχείρησης στα πλαίσια του άρθρου 99.

2. Άμεσες καταβολές για οφειλόμενα δεδουλευμένα & συνολικό
πρόγραμμα αποπληρωμή οφειλών

Η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς τους εργαζομένους βασίζεται στις εξής παραδοχές – αναγκαίους όρους:


A. Στην παρούσα φάση και πριν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Εξυγίανσης οι Τράπεζες
δεν εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση της εταιρείας με σκοπό την αποπληρωμή
οφειλών.
Β. H εταιρεία εκτιμά ότι μπορεί να εισπράξει μέρος των απαιτήσεών της κατά πελατών
εντός του επόμενου 2μηνου σε ύψος ~1,7 εκ €.
Γ. Η Τρ. Πειραιώς θα εγκρίνει την πρόταση που της έχει υποβάλει η εταιρεία και για
την οποία έχουμε ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Βάσει αυτών, το Σημείο 2 της πρότασης διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόταση ΧΚΤ Σημείο 2

2.1. 1η καταβολή ποσού σύμφωνα με το Παράρτημα Α το αργότερο την
Παρασκευή 9 Μαρτίου ή την Δευτέρα 12 Μαρτίου με το οποίο, θα
εξοφληθούν κατά 50% οι εργαζόμενοι στην Ένθεση, ενώ το υπόλοιπο θα
κατανεμηθεί αναλογικά στους λοιπούς εργαζομένους.


2.2. 2η καταβολή ποσού εντός του Μαρτίου 2012 σύμφωνα με το
Παράρτημα Α, με το οποίο θα εξοφληθεί το υπόλοιπο 50% των
εργαζομένων στην Ένθεση, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί
αναλογικά στους λοιπούς εργαζομένους.


2.3. 3η καταβολή ποσού, εντός Απριλίου 2012, σύμφωνα με το Παράρτημα
Α, κατανεμημένο αναλογικά στους εργαζόμενους.


2.4. Σταδιακή εξόφληση υπολοίπων δεδουλευμένων & αποζημιώσεων από
τον Μάιο του 2012 σύμφωνα με το Παράρτημα Α.


2.5. Άρση των κατασχέσεων.


2.6. Άρση των επισχέσεων εργασίας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα για τις καταβολές των σημείων 2.1., 2.2. και 2.3. θα
προκύψουν από την είσπραξη παλαιών απαιτήσεων της εταιρείας, ενώ το πρόγραμμα
συνολικής εξόφλησης οφειλών θα χρηματοδοτηθεί από τα μελλοντικά Έσοδα της
εταιρείας, μετά την επαναλειτουργία της.
Σημειώνεται τέλος ότι ρητή πρόθεση της επιχείρησης είναι να απαλλαγεί το ταχύτερο
δυνατόν από τα συσσωρευμένα χρέη του παρελθόντος ώστε να περάσει από τη φάση
εξυγίανσης στη φάση ανάπτυξης. Οι Μέτοχοι και η Διοίκηση είναι αποφασισμένοι να
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου τα χρονικά διαστήματα αποπληρωμής να
συντομευθούν. Στην παρούσα φάση όμως, είναι αναγκαίο να γίνονται όσο το δυνατόν
συντηρητικές εκτιμήσεις προκειμένου να μην δοθούν υποσχέσεις που δεν θα μπορούν
να τηρηθούν.


3. Επαναλειτουργία εταιρείας χωρίς δημιουργία νέων χρεών

Ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία έχει φτάσει στη δυσμενή οικονομική θέση που
βρίσκεται σήμερα, είναι ότι συνέχισε να λειτουργεί για μακρό χρονικό διάστημα με
ζημίες, συσσωρεύοντας υψηλά χρέη. Κατά συνέπεια, είναι ενάντια σε κάθε λογική
εξυγίανσης και προοπτικής διάσωσης το να επαναλειτουργήσει με τα ίδια ζημιογόνα
δεδομένα.
Όμως η επαναλειτουργία της εταιρείας και η επανακυκλοφορία της Ε δεν μπορεί να
αναμένει το Σχέδιο Εξυγίανσης, το οποίο δεν είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί και να
έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων (εταιρείας, εργαζομένων, Δημοσίου,
τραπεζών, λοιπόν πιστωτών) νωρίτερα από τον Μάιο.
Έτσι η επιχείρηση θα πρέπει να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις στο κόστος
λειτουργίας προκειμένου να επαναλειτουργήσει χωρίς να δημιουργούνται νέες ζημίες
και χρέη. Αυτό αφορά το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης,
πρωτίστως όμως το κόστος μισθοδοσίας, το οποίο αποτελεί την υψηλότερη δαπάνη
της.
Αναγκαίος όρος για επανέναρξη λειτουργίας χωρίς ζημία και συσσώρευση νέων χρεών,
και μέχρι τις οριστικές διευθετήσεις του Σχεδίου Εξυγίανσης, είναι τα πληρωτέα της
τρέχουσας μισθοδοσίας προς τους εργαζομένους να μην ξεπερνούν σε αυτή
τη φάση τις 500.000 €.

Καλούμε τους εκπρόσωπους των εργαζομένων στην άμεση συνέχιση του διαλόγου
που έχει ξεκινήσει αναφορικά με:
  • τη διαμόρφωση των εργασιακών συνθηκών και σχέσεων ώστε να καταστεί για την επαναλειτουργία της εταιρείας
  • τη γενική στρατηγική του Σχεδίου Εξυγίανσης
ώστε να επαναλειτουργήσει η εταιρεία το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνουμε ότι, όπως ενημερώσαμε τους εκπροσώπους των εργαζομένων κατά την συνάντηση της Παρασκευής 2 Μαρτίου, η έγκριση του αιτήματος που έχουμε
υποβάλει προς την τρ. Πειραιώς και η οποία επηρεάζει τις δυνατότητες των άμεσων
καταβολών έναντι οφειλομένων προς τους εργαζόμενους, θα δοθεί υπό την αίρεση
της επαναλειτουργίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Σημειώνεται ότι, ειδικά σε ότι αφορά την εξόφληση των αποζημιώσεων, απαιτείται
εξειδίκευση του χρονικού ορίζοντα και του προγράμματος αποπληρωμής ανά άτομο.
Ο χρονικός ορίζοντας του Δεκεμβρίου 2013 αφορά την πλήρη εξόφληση του συνόλου
των αποζημιώσεων.

ΕΠΕΙΓΟΝ: Απόψε γραπτώς η πρόταση της Χ.Κ.Τεγόπουλος

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να σταλεί στον εκπρόσωπο των συντακτών, από τους εκπροσώπους της διοίκησης, γραπτώς η τελική πρόταση της Χ.Κ.Τεγόπουλος, μετά και τη νέα μεταξύ τους συνάντηση, νωρίτερα το απόγευμα. Η πρόταση θα αναρτηθεί στο μπλογκ.

Saturday, March 3, 2012

ΟΙ προτάσεις της Χ.Κ.Τεγόπουλος προς τους εργαζόμενους στην συνάντηση της Παρασκευής - Tην Δευτέρα όλοι στη συνέλευση (1 μ.μ)


Την Παρασκευη το απογευμα  εγινε συναντηση μεταξυ εκπροσωπων της διοικησης της Χ.Κ Τεγοπουλος και των νομικων της συμβουλων και των εκπροσωπων των εργαζομενων και των νομικων τους συμβουλων. Την συνάντηση ειχε προτεινει το πρωι της ιδιας μερας η εκδοτρια της εφημεριδας κ.Μανια Τεγοπουλου με επιστολη, που εστειλε στον εκπροσωπο των συντακτων και η οποια διαβασθηκε στην συνελευση το μεσημερι της Παρασκευης (σ.σ η επιστολη δημοσιευεται  παρακατω).
  Σύμφωνα με τα οσα ειπαν κατα την διάρκεια της συνάντησης το μελος του Δ.Σ της Χ.Κ Τεγοπουλος και υπεύθυνος για το σχεδιο εξυγιανσης της κ. Α. Παπαδοπουλος και ο οικονομικός διευθυντής κ. Μ. Κοντοδήμος προέκυψαν τα εξης:
 1. Η Χ.Κ δεν θελει  τους εργαζομενους  αντιθετους  στην αιτηση  υπαγωγης στο αρθρο 99 που θα εκδικασθει την Τετάρτη. Θεωρει απαραιτητη την συναινεση τους  για να ανοιξει η διαδικασια.
 2 Η διοικηση, ειπε ο κ. Παπαδοπουλος, επιβεβαιωνει οτι δεν θα μειωσει δεδουλευμένα και αποζημιωσεις και οι οποιες μειωσεις οφειλων δεν θα αφορουν στους εργαζομενους. Αυτο αποτελει δεσμευση της  εκδοτριας και αν χρειασθει θα δοθει και γραπτως, ειπε ενω τονισε πως η διοικηση ενημερωνει ηδη τους πιστωτες της οτι  οι οφειλες στους εργαζομενους δεν θα μειωθουν.
 3. ΟΙ μονες πηγες χρηματων της Χ.Κ.Τ τουτη την στιγμη, ειπε ο κ. Παπαδοπουλος, ειναι οι παλιες εισπραξιμες απαιτησεις. ΑΥτες συμφωνα με τον ιδιο, ειναι δυο:
 -Πρωτον: το ποσο του 1,7 εκ ευρω, το οποιο ειπε οτι  μπορει να εισπραχθει μεσα σε δυο μηνες κι αφου αρθουν οι κατασχεσεις. Απο τα χρηματα αυτα το 70% θα καταβληθει στους εργαζομενους. Η καταβολη θα γινεται σταδιακα και αναλογα με τις καθημερινες εισπραξεις. ΤΟ ποσο που θα καταβληθει θα αφορα σε αποσβεση δεδουλευμενων. (σ,σ ειναι η προταση που μας εκανε η διοικηση μεσω των δικηγορων της προ δεκαημερου).
 -Δευτερον: τα εσοδα απο την κυκλοφορια που εχει δεσμευμενα η Τραπεζα Πειραιως και βρισκονται στο πρακτορειο "Αργος". Ειπε οτι απο αυτα τα χρηματα  ποσο  500.000 θα δοθει αμεσα στην μισθοδοσια (σ,.σ εναντι οφειλομενων) κι αμεσως με την  επανακυκλοφορια της εφημεριδας, προυποθεση που φερεται να εχει θεσει η ιδια η τραπεζα προκειμενου, να προχωρησει στην αποδεσμευση. Οπως ειπε ο κ. Παπαδοπουλος η Χ.Κ.Τ εχει ηδη καταθεσει προγραμμα στην Τραπεζα  προκειμενου αυτη με την επανακυκλφορια της εφημεριδας να αποδεσμευσει τα χρηματα.
 4. Απο τις παραπανω δυο πηγες  η Χ.Κ Τ υπολογιζει οτι  περιπου 1.600.000 - 1.700.000 ευρω θα δοθει στους εργαζομενους για  αποπληρωμη δεδουλευμενων (σ.σ τα 500.000 με την επανακυκλοφορια και τα υπολοιπα σε δυο μηνες το αργοτερο, που θα ολοκληρωθουν οι εισπραξεις). Η εξοφληση των εργαζομενων μπορει να γινει μονο μεσα απο αυτο το ποσο.
 5. Η εξοφληση των υπολοιπων δεδουλευμενων  και των αποζημιωσεων των συναδελφων που εχουν φυγει η θα φυγουν θα αποπληρωθει σε 2 - 2,5 χρονια. (σ.σ θα εξετασθει ο διαχωρισμος τους χρονοδιαγραμματος  εξοφλησης των δεδουλευμενων  απο την εξοφληση των αποζημιωσεων). Οπως ειπε  ο κ.Παπαδοπουλος, η εξοφληση των παραπανω προυποθετει την συναινεση και στηριξη των τραπεζων στο σχεδιο εξυγιανσης που θα ειναι ετοιμο στο συνολο του σε δυο - τρεις μηνες ενω στη εξοφληση θα συνυπολογισθει και η ρευστοτητα που θα εχει αποκτησει η ΧΚΤ.
6. Η τρεχουσα μισθοδοσια καθε μηνα θα καλυπτεται απο τα τρεχοντα μηνιαια εσοδα. Ειπε ομως οτι η ΧΚΤ ειναι αδυνατον να διατηρησει την μισθοδοσια που εχει σημερα. Αυτο σημαινει, οπως εξηγησε, οτι με την επανακυκλοφορια της εφημεριδας θα πρεπει να τεθει σε εφαρμογη σχεδιο μειωσης της μιθσοδοσια  που θα φθανει το 50% και το οποιο θα στηριζεται σε : Μειωση μισθων, εκ περιτροπης εργασια και εθελουσια εξοδο ( σ.σ  επι της ουσιας προκειται για "συναινετικες  απολυσεις" με την προβλεπομενη αποζημιωση και την καταβολη των δεδουλευμενων).

 *Την Κυριακή αναμενεται να δοθει γραπτως στους εκπροσωπους το πληρες και τελικο κειμενο των προτασεων της Χ.Κ.Τ. Μολις δοθεί θα αναρτηθει στο μπλογκ προκειμενου ολοι οι συναδελφοι να ενημερωθουν και θα συζητηθει στη συνελευση της Δευτερας στη μια το μεσημερι, απο την οποια δεν πρεπει να απουσιασει κανενας. Παραλληλα θα δοθει και στα συνδικαλιστικα σωματεια.
  *Στην συνάντηση πηραν μερος:
  ΑΠο την Χ.Κ Τεγοπουλος Ο κ. Αλεκος Παπαδοπουλος, ο οικονομικος διευθυντης κ.Μ.  Κοντοδήμος και οι νομικοι συμβουλοι κυριοι Μαχαιριωτης, Σιαφακας,  Βασιλονικολός.
 Απο τους εργαζομενους οι εκπροσωποι: Των συντακτων Πανος Σωκος, των διοικητικων Σωτηρης  Νικολοπουλος, των τεχνικων Φωτης Παναγοπουλος, των λιθογραφων Αθανασια Κιουση, των πιεστων Κ.Περδικεας και οι νομικοι συμβουλοι: Χρυσα Σαλαβρακου (ΕΣΗΕΑ),  Δημ. Κλοκοταρας (ΕΠΗΕΑ) και   Κατερινα  Φλυνου ( ΕΤΗΠΤΑ).

 Η επιστολη της κ. Τεγοπουλου ειναι η εξης:


Εν όψει της συζητήσεως την προσεχή Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 της αίτησης
της Χ.Κ.Τεγόπουλος σχετικά με το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 99 , αλλά και της δέσμευσης που
είχα αναλάβει έναντί σας με την από 14-1-2012  επιστολή μου να
ενημερωθείτε με σαφή και εμπεριστατωμένο τρόπο για το προτεινόμενο από
την εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δεδουλευμένων και των
λογισμένων αποζημιώσεων πριν από την ημερομηνία συζήτησης  στο
Δικαστήριο της παραπάνω αίτησης και έχοντας υπόψη μου και την
αντιπρόταση της τελευταίας γενικής συνέλευσης , πιστεύω ότι θα ήταν
ιδιαίτερα χρήσιμη μιά συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών , προκειμένου
σε αυτή να παρουσιαστούν ,  να αναλυθούν  και να  συζητηθούν  όλες οι
προτάσεις της διοίκησης  για την λύση της απεργίας σας  και την
επανακυκλοφορία των εντύπων της εταιρείας καθώς  και  να δοθούν
αναλυτικές  απαντήσεις της διοίκησης στην αντιπρόταση της γενικής
συνέλευσης.
Η συνάντηση αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 2
Μαρτίου το απογευμα και θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν σε αυτήν από
την πλευρά της διοίκησης οι Δικηγόροι κ.κ.Ν.Μαχαιριώτης  και
Γ.Βασιλονικολός , νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας , ο κ.Α.Παπαδοπουλος
, μέλος του ΔΣ της εταιρείας και υπεύθυνος κατάρτισης του σχεδίου
εξυγίανσης και ο κ. Μ.Κοντοδημος  οικονομικός διευθυντής της εταιρείας
, ενώ από την πλευρά σας θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν τρεις  απο
τους νομικούς σας συμβούλους και  τρεις απο τους εκπροσώπους των
εργαζομένων.
Αν στην συνάντηση αυτή καταστεί αδύνατο να βρεθεί κοινός τόπος  και
κοινά αποδεκτές θέσεις ,μπορεί να επαναληφθεί την Κυριακή το απόγευμα
.
Πιστεύω  ότι  μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να προκύψει μιά
κοινή  ρεαλιστική πρόταση η οποία θα μπορεί να υποβληθεί  στην γενική
συνέλευση προς έγκριση την Δευτερα 5 Μαρτιου


Μανια Τεγοπουλου


Thursday, March 1, 2012

Κάλεσμα σε νέα γενική συνέλευση - Εκτιμήσεις για την κυκλοφορία του απεργιακού φύλλου

Οι εργαζόμενοι στην Χ.Κ.Τεγόπουλος και στην Φωτοεκδοτική καλούνται αύριο, Παρασκευή, στη 1.00 μ.μ., σε νέα γενική συνέλευση, στον 6ο όροφο του κτιρίου της Ελευθεροτυπίας. Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί στο δικαστήριο η αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.

update:
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, το δεύτερο απεργιακό φύλλο πούλησε πάνω από 33.000 φύλλα (το πρώτο είχε πουλήσει πάνω από 31.000). Ακριβή στοιχεία θα δοθούν σήμερα από το πρακτορείο διανομής. Οικονομικά στοιχεία για τα δύο απεργιακά φύλλα θα παρουσιαστούν στην αυριανή συνέλευση.